Home Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

De verwijzingen naar wij/we en ons/onze in deze verklaring hebben betrekking op Wacoal EMEA Limited.

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. We respecteren uw privacy en willen dat u begrijpt wat we doen met de informatie die we over u hebben. Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die we hebben over individuen, eenmanszaken en partnerschappen. Het is niet van toepassing op informatie die wordt bewaard over bedrijven en andere organisaties.

Deze privacyverklaring legt uit hoe we persoonsgegevens verzamelen, delen en gebruiken.

De registratiegegevens van ons bedrijf zijn als volgt:

Bedrijfsnaam:                  Wacoal EMEA Limited
Plaats van registratie:      Engeland en Wales
Bedrijfsnummer:              00171167
Maatschappelijke zetel:  The Corsetry Factory, Rothwell Road, Desborough, Northants, NN14 2PG, Verenigd Koninkrijk.

a) Persoonsgegevens die we verzamelen

We kunnen de volgende soorten persoonsgegevens van u verzamelen:

• Contactinformatie: informatie waarmee we rechtstreeks contact met u kunnen opnemen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adressen die aan uw account zijn gekoppeld. Deze informatie kan rechtstreeks via onze website worden verzameld of via een derde partij aan wie u informatie heeft verstrekt om met ons te communiceren.
• Bestelgeschiedenis: gegevens van de producten die u mogelijk hebt gekocht bij leveranciers.
• Maatgegevens: gegevens van uw voorkeursmaten voor onze producten
• Reacties op enquêtes, wedstrijden en promoties: wij houden gegevens bij van de enquêtes waarop u reageert en van uw deelname aan door ons georganiseerde wedstrijden of promoties.
• Gegevens van uw gesprekken met onze klantenservice: wanneer u uw opmerkingen en meningen met ons deelt, ons vragen stelt of een klacht indient, registreren we dit. Hieronder vallen de e-mails die u ons stuurt, wanneer u met onze klantenservice belt of contact met ons opneemt via sociale media, zoals via Twitter of op Facebook.
• Hoe u onze website gebruikt: wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij informatie over de pagina's die u bekijkt en hoe u ze gebruikt. • Locatie-informatie: wanneer u een verbinding maakt met een van onze websites, kan het IP-adres van uw computer ons een schatting van uw locatie geven, maar deze zal niet nauwkeuriger zijn dan de stad, staat/provincie of het land waarin u uw apparaat gebruikt.

U bent niet verplicht de hierboven beschreven persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Echter, als u dit niet doet, kan het zijn dat we u misschien niet kunnen helpen met uw vragen, aanvragen of het oplossen van eventuele problemen.

Als de door u verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan dit leiden tot de ongeldigverklaring of vermindering van elke claim die wordt gedaan met betrekking tot een met u gesloten contract betreffende de levering van onze producten.

b) Waar we uw persoonsgegevens voor gebruiken

Doel Persoonsgegevens die we gebruiken Rechtsgrondslag
Het beantwoorden van uw vragen of klachten • Alle persoonsgegevens die we verzamelen We hebben een rechtmatig belang om de producten en diensten die we leveren te verbeteren.
Het beheren van uw deelname aan onze wedstrijden • Informatie die u verstrekt wanneer u deelneemt aan een wedstrijd en uw accountgegevens Dit gebeurt op basis van uw toestemming en we hebben een rechtmatig belang bij de uitvoering van de marketing waarmee u akkoord bent gegaan als onderdeel van de aanvaarding van het wedstrijdreglement.
Het onderhouden en verbeteren van onze producten en diensten • Alle persoonsgegevens die we verzamelen We hebben een rechtmatig belang om de producten en diensten die we leveren te verbeteren.
Data-analyse en statistisch onderzoek voor de verbetering van onze onlinediensten. • Hoe u onze website gebruikt
• Transactiegegevens
• Gegevens van uw gesprekken met onze klantenservice
• Claimgeschiedenis
We hebben een rechtmatig belang om de producten en diensten die we leveren te verbeteren.
Personeelstrainingen • Alle persoonsgegevens die we verzamelen We hebben een rechtmatig belang om de producten en diensten die we leveren te verbeteren.
De ontwikkeling van nieuwe producten en diensten • Alle persoonsgegevens die we verzamelen. We hebben een rechtmatig belang om de producten en diensten die we leveren te verbeteren.
Het bepalen welke producten en diensten interessant voor u kunnen zijn • Alle persoonsgegevens die we verzamelen We hebben een rechtmatig belang om de producten en diensten die we leveren te verbeteren.
Directe marketing • Contactinformatie
• De producten en diensten waarvan we bepaald hebben dat ze interessant voor u kunnen zijn
We zullen uw toestemming vragen om uw gegevens voor dit doel te verwerken en u heeft het recht om uw toestemming op ieder willekeurig moment in te trekken. Als u uw toestemming intrekt, registreren wij dit zodat we weten dat we u geen directe marketing mogen
Het onderzoeken van misbruik van uw account op onze andere sites, fraude en schuldinning • Alle persoonsgegevens die we verzamelen We hebben een rechtmatig belang om criminaliteit op te sporen en schulden te innen.


We kunnen de persoonsgegevens die we bezitten anonimiseren en samenvoegen (zodat deze u niet direct identificeren). We kunnen geanonimiseerde en samengevoegde informatie gebruiken voor verschillende doeleinden, waaronder het testen van onze IT-systemen, onderzoek, data-analyse, het verbeteren van onze website en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

c) Bronnen die wij gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen

We verzamelen persoonsgegevens via verschillende bronnen. Deze omvatten onder meer:

Direct van u: wanneer u de door ons verstrekte formulieren invult, deelneemt aan onze wedstrijden en promoties, een claim indient, een klacht indient, telefonisch contact met ons opneemt, ons een e-mail stuurt, of op een andere manier direct met ons communiceert.
Onze website: geeft ons informatie over hoe u de website gebruikt en de apparaten die u in uw huis gebruikt om verbinding ermee te maken.
• Derde leveranciers: u kunt details verstrekken aan een website van een derde partij om met ons te communiceren. Die derde geeft uw informatie aan ons door, zodat we uw vraag/aanvraag/klacht in behandeling kunnen nemen.

d) Met wie delen wij uw persoonsgegevens

We delen persoonsgegevens met de volgende partijen:

• Bedrijven in dezelfde bedrijvengroep: met als doel u een dienst te kunnen leveren.
• Data-analyseleveranciers: Om meer inzicht te krijgen in hoe mensen onze websites gebruiken.
• Andere serviceproviders en adviseurs: zoals bedrijven die ons helpen bij de ondersteuning van onze IT-omgeving, bij de analyse van de door ons bewaarde gegevens, bij betalingsverwerking, bij het versturen van berichten naar onze klanten, bedrijven die ons voorzien van juridisch of financieel advies en bedrijven die ons in het algemeen helpen onze producten en diensten aan u te leveren.
• Kopers van ons bedrijf: kopers of potentiële kopers waaraan we ons bedrijf verkopen of waarmee we onderhandelen om ons bedrijf te kopen.
• De overheid of onze toezichthouders: bij wettelijke verplichtingen of hen te helpen bij hun onderzoeken.
• Politie en wetshandhaving: om te helpen bij het onderzoek en de preventie van criminaliteit.

Daarnaast gebruiken we de diensten van derde bedrijven om ons te helpen bij het uitvoeren en meten van de effectiviteit van onze advertentiecampagnes. Deze derde bedrijven kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat advertenties met een passende regelmaat aan u worden getoond om te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie ziet. Als onderdeel van deze diensten kunnen een of meer 'actietags' op onze website worden geplaatst. Derde partijen kunnen deze actietags niet gebruiken om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer of andere soortgelijke informatie die u direct identificeert te verzamelen. Als u onze site bezoekt, zullen deze actietags uw webbrowser de opdracht geven om contact te maken met deze derde partijen, waarna ze op uw apparaat een cookie kunnen plaatsen of lezen en informatie over uw bezoek kunnen verzamelen, zoals uw IP-adres, cookie-ID, welke delen van de site worden bekeken of aangeklikt en datum/tijd-informatie. De derde bedrijven die actietags kunnen gebruiken om informatie van bezoekers aan onze website te verzamelen, omvatten op dit moment onder meer Microsoft Advertising (http://advertising.microsoft.com/home). Deze bedrijven kunnen deze informatie ook combineren met informatie die zij op andere websites verzamelen en gebruiken om u advertenties die zijn afgestemd op uw interesses te tonen. Door op de bovenstaande link te klikken en de opt-out-pagina's te bezoeken, heeft u de mogelijkheid om uw toestemming voor de behavioural targeting van Microsoft Advertising in te trekken. Veel van deze bedrijven zijn ook lid van het Network Advertising Initiative (NAI), dat de mogelijkheid biedt de toestemming voor online behavioural advertising door een of alle aangesloten bedrijven in te trekken vanaf één enkele pagina: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Wanneer u uw toestemming voor een netwerk intrekt, betekent dit niet dat u geen online advertenties meer zal ontvangen of dat het netwerk geen informatie over uw bezoek aan de websites zal verzamelen. Wel betekent het dat het netwerk waarvan u uw toestemming ingetrokken heeft, geen advertenties meer zal tonen die op uw webvoorkeuren en gebruikspatronen afgestemd zijn.

Eveneens gebruiken we Google Analytics dat cookies plaatst om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de website te verbeteren. De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de website en het blog, waar de websitebezoekers vandaan komen en de pagina's die ze hebben bezocht. Om de toestemming voor het bijhouden door Google Analytics op alle websites in te trekken, kunt u een bezoek brengen aan http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

We maken persoonsgegevens aan niemand anders openbaar, behalve zoals hierboven uiteengezet. We kunnen samengevoegde statistische informatie en analyses over gebruikers van onze producten en diensten verstrekken aan derden, maar we zullen ervoor zorgen dat voor openbaarmaking niemand aan de hand van deze informatie geïdentificeerd kan worden.

e) Directe marketing

Marketing via e-mail, post en tekstberichten (sms): van tijd tot tijd kunnen we contact met u opnemen via e-mail, post of tekstberichten (sms) en u informatie sturen over producten waarvan wij denken dat zij u wellicht kunnen interesseren.

We zullen alleen marketingberichten naar u versturen die in overeenstemming zijn met de marketingvoorkeuren die u heeft ingesteld op het moment dat u ons uw informatie heeft verstrekt, of waarvan u achteraf aangegeven heeft dat u ze wenst te ontvangen.

U kunt ons op elk moment laten weten dat u geen marketingberichten wenst te ontvangen door een e-mail te sturen naar info@wacoal-europe.com. U kunt zich ook voor onze marketing afmelden door in de door ons verstuurde marketingberichten op de afmeldlink te klikken.

f) Internationale doorgifte van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen naar landen buiten de Europese Unie worden doorgegeven en daar worden opgeslagen. Sommige van deze rechtsgebieden vereisen andere beschermingsniveaus met betrekking tot persoonsgegevens en in sommige gevallen kan het zijn dat de wetgeving in die landen minder beschermend is dan in het rechtsgebied waar u doorgaans woonachtig bent. We zullen alle redelijke maatregelen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke Europese wetgeving inzake gegevensbescherming worden gebruikt en gerespecteerd, en de veiligheid ervan gewaarborgd is.

g) Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang het nodig is voor het doel waarvoor deze verkregen is.

h) Veiligheid

Onze website beschikt over verschillende beveiligingsmaatregelen (bijv. wachtwoorden, firewalls) om de informatie die in ons beheer is te beschermen tegen verlies, misbruik en wijzigingen. We kunnen echter niet garanderen dat deze maatregelen toereikend zijn of blijven. We nemen gegevensbeveiliging echter zeer serieus en zullen dan ook alle redelijke inspanningen ondernemen om de integriteit van de door u verstrekte informatie te beschermen.

i) Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens de volgende rechten: (i) het recht op informatie over de manier waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt; (ii) het recht op toegang tot de persoonsgegevens die we over u bewaren; (iii) het recht om uw toestemming voor het ontvangen van directe marketingberichten in te trekken (opt-out); (iv) het recht op een verzoek voor de correctie van door ons bewaarde onjuiste persoonsgegevens; (v) het recht op een verzoek voor het blokkeren of verwijderen van uw persoonsgegevens wanneer de verwerking niet voldoet aan de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming; (vi) het recht op een verzoek van doorgifte van elementen van uw gegevens naar u of naar een andere serviceprovider.

Wanneer u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen of als u vragen heeft met betrekking tot uw rechten, kunt u contact met ons opnemen met behulp van de contactgegevens die hieronder worden genoemd in de sectie "Contact".

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u ook een klacht indienen bij de Information Commissioner's Office in het Verenigd Koninkrijk of uw lokale toezichthouder voor gegevensbescherming. We helpen u graag en vragen u om eerst contact met ons op te nemen voor het oplossen van eventuele klachten. Meer informatie over uw wettelijke rechten vindt u op de website van de Information Commissioner's Office op: https://ico.org.uk/for-the-public/.

j) Wijzigingen in deze verklaring

Van tijd tot tijd kunnen we deze privacyverklaring bijwerken. Wanneer we een wezenlijke wijziging in deze verklaring doorvoeren, zullen we de datum van de versie onderaan deze sectie bijwerken. Voor belangrijke wijzigingen in deze verklaring proberen we u hier vooraf van op de hoogte te stellen, tenzij dit ons wordt belet. Waar dit wettelijk verplicht is, zullen wij uw toestemming vragen voor wijzigingen in de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

k) Contact

In het geval van een vraag of klacht in verband met de informatie die wij over u bewaren, kunt u een e-mail sturen naar dataprotection@wacoal-europe.com of een brief sturen naar:

The Corsetry Factory, Rothwell Road, Desborough, Northants, NN14 2PG, Verenigd Koninkrijk.

Versie van juni 2018