Home Kom meer te weten

Kom meer te weten

1. De promotor van deze wedstrijd is Wacoal EMEA Ltd. (‘de Promotor’). De wedstrijd staat uitsluitend open voor een ieder die 18 jaar of ouder is en niet voor de Promotor werkt of een connectie met hem heeft.

2. De promotors zullen het recht hebben de naam van de winnaar en de stad waar hij/zij woonachtig is, publiekelijk kenbaar te maken.

3. De winnaar van de prijs zal willekeurig gekozen worden door onafhankelijke rechters. De beslissing van de rechters is definitief. Er zal geen correspondentie aangegaan worden. De winnaar zal binnen 24 uur na de afsluitdatum (27 april 2016 om 24uur) schriftelijk, telefonisch of per e-mail verwittigd worden.

4. Indien tegen 29 april 2016 geen contact met de winnaar kan worden opgenomen of indien de kennisgeving van de prijs geretourneerd wordt of niet leverbaar is, komt ieder recht van voorzegde winnaar op de prijs te vervallen en kan een alternatieve winnaar geselecteerd worden. Mogelijkerwijze wordt een niet opgeëiste prijs niet uitgereikt.

5. Deze prijs voor elk van de drie winnaars bestaat uit een setje Freya badmode, van de serie SPIRIT in de kleur flame. (bestaande uit één bovenstuk en één bijpassend onderstuk).Zolang de voorraad strekt.

6. Gelieve op te merken dat er geen contant alternatief voor de prijs zal worden aangeboden. De prijs is niet onderhandelbaar en de locatie is naar goeddunken van de promotor, afhankelijk van de locatie van de winnaar. De beslissing van de Promotor is definitief.

7. De Promotors behouden zich het recht voor, de promotie te allen tijde (en om welke reden dan ook) zonder kennisgeving op te schorten, af te gelasten of aan te passen.

8. Door aan deze prijswedstrijd deel te nemen, gaat de deelnemer ermee akkoord Wacoal EMEA Ltd. alsmede de promotors en hun respectieve geassocieerden evenals hun promotiepartners (met inbegrip van elk van hun respectieve uitvoerenden, directeuren, werknemers en vertegenwoordigers) te identificeren en schadeloos te stellen tegen en aangaande alle aansprakelijkheden, verliezen, schade, titels, aanspraken of andere aanleidingen van welken aard dan ook die (geheel of ten dele) direct of indirect ontspruiten aan deelname aan de prijswedstrijd dan wel direct of indirect voortvloeien uit aanvaarding, bezit, gebruik of misbruik van om het even welke prijs die in verband met de prijswedstrijd werd uitgereikt (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, persoonlijk letsel, de dood en/of schade aan eigendommen, alsmede aanspraken op basis van reclamerechten, laster en/of inbreuk op de persoonlijke levenssfeer). Ter vermijding van twijfel is niets in de voorgaande zin bedoeld om de aansprakelijkheid van de Promotors, Wacoal EMEA Ltd. inzake de dood of persoonlijk letsel, teweeggebracht door de nalatigheid van de Promotor, uit te sluiten of in te perken.

9. Het is strikt één deelname per persoon.

10. Deze wedstrijd wordt in geen enkele manier ondersteund door Facebook.