Home Website Terms and Cookies

Website Terms and Cookies

Deze gebruiksvoorwaarden bepalen hoe u gebruik kunt maken van onze website http://www.freyalingerie.com (de "website").

1 Informatie over ons

De website wordt beheerd door Wacoal EMEA Limited, een bedrijf dat in Engeland en Wales geregistreerd is onder bedrijfsnummer 00171167. Onze maatschappelijke zetel is gevestigd te The Corsetry Factory, Rothwell Road, Desborough, Northants, NN14 2PG, Verenigd Koninkrijk. De verwijzingen naar "wij/we" en "ons/onze" in deze voorwaarden hebben betrekking op Wacoal EMEA Limited.

2 Toegang tot de website

2.1 De toegang tot de Website is toegestaan indien deze beschikbaar is. Wij zijn niet aansprakelijk als onze website om welke reden dan ook voor een gedeelte of in zijn geheel op een bepaald tijdstip of tijdens een bepaalde tijdsduur niet beschikbaar is.

2.2 Van tijd tot tijd kunnen we naar eigen goeddunken de toegang tot sommige delen of de gehele website beperken.

3 Intellectuele eigendomsrechten

3.1 Al het materiaal dat toegankelijk is op de website is auteursrechtelijk beschermd. U kunt de pagina's van de website op het scherm bekijken en voor uw eigen persoonlijk gebruik fragmenten hiervan afdrukken of downloaden.

3.2 Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag geen enkel deel van de website worden gereproduceerd, worden overgedragen naar of worden opgeslagen op een andere website of op een ander medium.

4 Inhoud van de website

4.1 De inhoud van de website dient uitsluitend ter informatie en u erkent dat dit geen vervanging is voor enig betrouwbaar advies.

4.2 We zullen alle redelijke inspanningen ondernemen om ervoor te zorgen dat de informatie op de website juist en volledig is, maar de informatie wordt verstrekt op een "as is"- en "zoals beschikbaar"-basis en we doen geen andere expliciete of impliciete beloften over de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid of bruikbaarheid van die informatie. Het gebruik van de website is geheel voor eigen risico en onze aansprakelijkheid voor welk verlies of welke schade dan ook en hoe dan ook ontstaan als resultaat van uw gebruik van of vertrouwen op de informatie zal voor zover als toegestaan door de wet worden uitgesloten. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

4.3 De website bevat inhoud, diensten en hyperlinks naar websites die eigendom zijn van, worden geëxploiteerd, beheerd en/of verstrekt door derden ("inhoud van derden"). Uw gebruik van inhoud van derden kan onderworpen zijn aan de bepalingen en voorwaarden van de betreffende derde partij en het is uw eigen verantwoordelijkheid om kennis te vernemen van deze algemene voorwaarden. We hebben geen inzicht in en zijn ook niet noodzakelijkerwijs op de hoogte van de vragen/aanvragen die u verstuurt naar de derden die deze inhoud van derden leveren.

4.4 We hebben geen controle over of eigendomsbelangen met betrekking tot de inhoud van derden. We doen geen beloftes over de kwaliteit, veiligheid, nauwkeurigheid of enig ander aspect van de inhoud van derden en sluiten elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot uw gebruik van deze inhoud.

5 Onze website verandert regelmatig

5.1 We streven ernaar onze website regelmatig bij te werken. We behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving het volgende te doen:

5.1.1 de werking van of toegang tot de website, of enig deel van de website, om welke reden dan ook, te wijzigen, op te schorten of te beëindigen;

5.1.2 de website, of enig deel van de website en de van toepassing zijnde beleidsmaatregelen of voorwaarden te wijzigen of te veranderen; en

5.1.3 indien nodig de werking van de website of een deel van de website te onderbreken voor routinematig of niet-routinematig onderhoud, foutcorrectie of het uitvoeren van andere wijzigingen.

5.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, weglatingen, onderbrekingen, schrappingen, defecten, vertragingen in de werking of verzending, storingen in de communicatielijn, diefstal, vernietiging of ongeoorloofde toegang tot of wijzigingen van de communicatie van gebruikers. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele technische storingen of andere problemen van welke aard dan ook, inclusief deze die betrekking hebben op een telefoonnetwerk of -service, computersystemen, servers of providers, computer- of mobiele telefoonapparatuur, software of storingen van e-mail, hoe dan ook ontstaan.

6 Links naar de website

6.1 Bij het linken naar de website vanaf een andere website (de "verwijzende website") mag u niet:

6.1.1 de website op welke manier dan ook kopiëren

6.1.2 de indruk wekken dat wij andere eigendommen, producten of diensten dan de onze aanbevelen;

6.1.3 de relatie tussen de verwijzende website en ons verkeerd voorstellen of enige andere valse informatie over ons presenteren;

6.1.4 een randomgeving of kader rondom de website plaatsen;

6.1.5 zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming de via de website toegankelijke handelsnamen, merken of materialen gebruiken;

6.1.6 een link naar de website maken vanaf een website die niet uw eigendom is of door u wordt beheerd; of

7 Verboden gebruik

7.1 U mag onze website alleen voor legale doeleinden gebruiken. U mag onze website niet gebruiken:

7.1.1 op een manier die in strijd is met enige van toepassing zijnde lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving;

7.1.2 op een manier die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of effect heeft;

7.1.3 om op welke manier dan ook minderjarigen kwaad te doen of pogen kwaad te doen, om persoonsgegevens van iemand jonger dan 18 jaar of wachtwoorden of persoonlijk identificeerbare informatie op te vragen voor commerciële of onwettige doeleinden;

7.1.4 om e-mailadressen of andere contactgegevens van andere gebruikers van de website op te vragen of te verzamelen met elektronische middelen voor het verzenden van ongevraagd of ongeautoriseerd reclame- of promotiemateriaal of enige andere vorm van soortgelijke verzoeken (spam);

7.1.5 om spam te verzenden of om het versturen van spam mogelijk te maken;

7.1.6 om automatiseringsscripts te gebruiken om informatie te verzamelen van of anderszins te communiceren met de website; en

7.1.7 om welbewust gegevens of materiaal over te dragen, te verzenden of op te laden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keyloggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of vergelijkbare computercodes bevatten, die ontworpen zijn om de werking van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden.

7.2 U gaat er eveneens mee akkoord:

7.2.1 geen enkel deel van onze website te reproduceren, dupliceren, kopiëren of opnieuw te verkopen op een manier die in strijd is met de bepalingen van deze voorwaarden

7.2.2 zonder toestemming geen toegang te hebben tot, te interfereren met, te schaden of te verstoren:

(a) welk deel van onze website dan ook;

(b) de apparatuur of netwerken waarop onze website is opgeslagen;

(c) de software die wordt gebruikt bij het aanbieden van onze website; of

(d) de apparatuur, het netwerk of de software die eigendom is van een derde partij of door hen wordt gebruikt.

8 Onze aansprakelijkheid

Het materiaal op de website wordt verstrekt zonder garanties, voorwaarden of waarborgen met betrekking tot de juistheid ervan. Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten wij hierbij uitdrukkelijk alle bepalingen, garanties en andere voorwaarden uit die op enige andere wijze kunnen worden geïmpliceerd door statuten, het gewoonterecht of de wet van billijkheid.

9 Algemeen

9.1 Elk geschil, controverse, procedure of claim van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze voorwaarden, is onderworpen aan en opgesteld volgens de Engelse wetgeving. U en wij aanvaarden hierbij de exclusieve bevoegdheid van de Engelse rechtbanken.

9.2 We behouden ons het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

9.3 De aanwezigheid van advertenties of andere inhoud van derden op de website resulteert op geen enkele wijze in een aanbeveling, goedkeuring of andere verklaring van onze kant ten aanzien van de opmerkingen, producten of diensten van de derde partij.

10 Cookies

10.1 De website maakt gebruik van cookies. Om te zien welke cookies we plaatsen en om uw voorkeuren bij te werken, ga naar http://www.freyalingerie.nl/privacy-toegankelijkheid/informatie-over-cookies-bij-freya.aspx.